Groep 513

 

 

 

Geachte Openbaar Aanklager mijnheer Jorge Abbott Charme,

 

Ik schrijf u om gerechtigheid voor GUSTAVO GATICA, een 22-jarige student uit Santiago. Op 8 november 2019 was hij aanwezig bij een protest dat gewelddadig onderdrukt werd door de politie, die met geweren op de demonstranten schoot, geheel in strijd met internationale regelgeving. GUSTAVO GATICA werd in beide ogen geraakt door zware rubberen kogels en raakte voor de rest van zijn leven blind, als gevolg van dit politie optreden.

 

De manifestatie vond plaats in het kader van sociale onrust en voortdurende onderdrukking van demonstraties in het land, waarbij Amnesty International bewijs gevonden heeft van wijdverbreide mensenrechtenschendingen, grotendeels begaan door de Chileense politie, en een gebrek van opdrachten van de commandanten om deze voortdurende wantoestanden te stoppen.

 

Ik roep u op om gerechtigheid voor GUSTAVO GATICA te verzekeren, en niet alleen voor het identificeren en verantwoordelijk houden van hen die direct verantwoordelijk zijn voor deze verwondingen, maar ook, geheel volgens de wet, door onderzoek en vervolging van de commandanten en verantwoordelijken wiens orders en toezicht ontbraken en zo deze aanval mogelijk maakte.

 

Ik dank u voor uw aandacht in deze belangrijke zaak en ben in afwachting van uw antwoord,

 

Hoogachtend,

 

uw handtekening
naam en adres

laatst bijgewerkt 01-08-2020

Missie

Documenten

Contact

CBF-goedgekeurd

cbf_rood_kl.jpg