fotoalbum archief 2012

 

 

10 december 2012; Internationale Dag van de Mensenrechten

 

10 december: Ook dit jaar een dag om stil te staan bij de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die in 1948 werd aangenomen door de Algemende Vergadering van de Verenigde Naties. In deze verklaring staan de mensenrechten die voor alle mensen op deze wereld zouden moeten gelden. Helaas is dat nog steeds niet zo. Daarom blijft Amnesty International aandacht vragen voor deze Universele Verklaring, zodat iedereen ervan doordrongen wordt dat deze rechten onmisbaar zijn.

Dus....een dag volop activiteiten voor de leden van Amnesty International in Heerhugowaard.

Overdag op de scholen van het voortgezet onderwijs, 's avonds met een fakkelwake bij het NS-station, en kaarsjes op de tafels van dertien horecagelegenheden, negen in Heerhugowaard en vier in Obdam.
Overal werd enthousiast door scholieren en voorbijgangers een handtekening gezet op de petitielijsten voor 2 gewetensgevangenen: NASRIN SOTOUDEH een Iraanse mensenrechten advocate en ALES BIALIATSKI voorzitter van een mensenrechten organisatie in Wit Rusland.
Maar liefst 2190 handtekeningen, werd op de lijsten voor deze twee mensen gezet.

 

 

klik hier om de foto te vergroten
Huygens College

klik hier om de foto te vergroten
Clusius College

klik hier om de foto te vergroten
Horizoncollege

klik hier om de foto te vergroten
Trinitas College
Johannes Bosco

klik hier om de foto te vergroten

klik hier om de foto te vergroten
Trinitas College
Han Fortmann

 

klik hier om de foto te vergroten

klik hier om de foto te vergroten

klik hier om de foto te vergroten

 

 

klik hier om de foto te vergroten

klik hier om de foto te vergroten

klik hier om de foto te vergroten

 

 

10 november 2012: Heerhugowaards gemengd koor.

 

Zaterdag 10 november waren we te gast bij het optreden van het Heerhugowaards Gemengd Koor en de Klezmermuziekband “Klez Maar Raak”. Bij de uitvoering in de Ontmoetingskerk aan de Middenweg te Heerhugowaard, die gratis toegankelijk was, waren onder andere Unicef, De Wereldwinkel en ook Amnesty International uitgenodigd.
Voor wat betreft Amnesty werden er goede zaken gedaan. 27 handtekeningen naar president Putin van Rusland, om de wapenleveranties aan Syrië te staken. Daarnaast werden 60 handtekeningen gezet op petitielijsten voor de rechten van kinderen in sloppenwijken in Nairobi, Kenia.
Er werd voor ruim € 75,= aan Amnesty artikelen verkocht.

 

 

klik hier om de foto te bekijken

klik hier om de foto te bekijken

klik hier om de foto te bekijken

 

17 september 2012: Jaarmarkt in Heerhugowaard.

 

Maandag 17 september waren enthousiaste vrijwilligers van Amnesty International alweer actief. Met een niet te missen stand op de Jaarmarkt werd aan voorbijgangers gevraagd in actie te komen tegen mensenrechtenschendingen.
Allereerst tegen het beleid rond vreemdelingendetentie in Nederland, waarbij 425 mensen een verzoek deden aan een nieuw kamerlid voor een humaner beleid voor vreemdelingen, die asiel zoeken in Nederland.
Daarnaast werden ook nog eens 163 brieven ondertekend die gericht waren op Soedan. Daar worden leden van een jongerenactiegroep vervolgd, bedreigd en gemarteld omdat zij opkomen voor meer vrijheid en eerlijke verkiezingen.

 

 

 

klik hier om de foto te bekijken

 

klik hier om de foto te bekijken

klik hier om de foto te bekijken

klik hier om de foto te bekijken

 

16 september 2012: Startzondag in de PKN kerk Heerhugowaard.

 

Zondag 16 september vond de opening van een nieuw seizoen in de PKN kerk plaats. Naast alle kerkelijke activiteiten waren ook verschillende organisaties uitgenodigd die door het jaar heen ook in de kerk actief zijn. Een daarvan is Amnesty International. Actie werd gevoerd voor een jongeren groep in Soedan die onderdrukt wordt en waarvan leden, na arrestatie, gemarteld worden. Vrouwelijke leden worden daarnaast ook nog verkracht. Safia Ishaag moest daarom Soedan ontvluchten. Ongewild gaf zij daarmee invulling aan het theam van deze startzondag "Hiemwee en Verlangen".
Totaal werden na afloop 37 brieven ondertekend.

 

klik hier om de foto te bekijken

klik hier om de foto te bekijken

klik hier om de foto te bekijken

21 juni 2012: Stand Jaarmarkt Obdam.

 

Donderdag 21 juni waren de leden van Amensty International uit Obdam actief bij de Amnesty stand op de grote Jaarmarkt in Obdam. Een enorm aantal van 700 handtekeningen werd gezet op de petitielijsten. Deze waren gericht aan de onderhandelaars van de Verenigde Naties om te komen tot een wereldwijd wapenhandelsverdrag.

 

klik hier om de foto te bekijken

klik hier om de foto te bekijken

klik hier om de foto te bekijken

 

12 mei 2012: Stand in Middenwaard.

 

Zaterdag 12 mei waren jonge enthousiaste leden van Amnesty International actief in Winkelcentrum Middenwaard, omdat zij zich ernstig bezorgd maken over de enorme ongecontroleerde wapenhandel in de wereld.
Jaarlijks sterven honderdduizenden mensen als gevolg van ongecontroleerde wapenhandel. In juli kan daar verandering in komen: dan vergadert de VN in New York over het allereerste wereldwijde wapenhandelverdrag. Een sterk verdrag zonder concessies is van levensbelang.
Amnesty International wil met zoveel mogelijk handtekeningen deze conferentie een zetje in de goede richting geven.

 

klik hier om de foto te bekijken

klik hier om de foto te bekijken

klik hier om de foto te bekijken

 

10 maart 2012: Internationale Vrouwendag Stand in Middenwaard.

 

Zaterdag 10 maart stond de stand uiteraard in het teken van de Internationale Vrouwendag. Centraal stond de onderdrukking van vrouwen in Sadoedi Arabië. Vrouwen kunnen zelfs over de, voor ons, meest eenvoudige niet zelf beslissen. Vrouwen mogen er zelfs geen auto rijden. Door hier actie voor te voeren hoopt Amensty International dat er een discussie op gang komt en dat er een verbetering op zal treden in hun situatie.


Verschillende mensen lieten zien dat dat ze achter de vrouwen in
Sadoedi Arabië stonden, hun foto komt op een grote poster bij wijze van visuele petitielijst. Daarnaast tekenden 49 kinderen kaarten voor deze actie.

Vanwege de actualiteit konden ook petitielijsten ondertekend worden voor de ernstige situatie in Syrië ruim 260 mensen wilden graag hun stem laten horen.

.

klik hier om de foto te bekijken

klik hier om de foto te bekijken

klik hier om de foto te bekijken

 

8 maart 2012: Internationale Vrouwendag in De Horst.

 

Donderdag 8 maart waren vrijwillige leden van de werkgroep aanwezig bij de 100e Internationale Vrouwendag die in Heerhugowaard gevierd werd in Wijkcentrum De Horst. Er waren diverse activiteiten zoals dans, muziek, enige sprekers en Stadsdichter Inge Boulonois schreef speciaal voor deze bijzondere dag een gedicht. Er konden bij de Amnesty stand brieven onder tekend worden voor vrouwen in Zimbabwe. Totaal werden er ruim 41 brieven ondertekend.

 

speciaal gedicht van stadsdichter Inge Boulonois

Het gedicht dat Inge Boulonois speciaal voor deze 100e Internationale Vrouwendag schreef, is geinspireerd door de woorden van Joke Kool-Smit:

Er is een land waar vrouwen willen wonen
Waar onrecht niet als een natuurgegeven wordt beschouwd

Joke Kool-Smit (1981)

klik hier om de foto te bekijken

klik hier om de foto te bekijken

klik hier om de foto te bekijken

klik hier om de foto te bekijken

 

 

12 februari 2012: Themavieringen in de PKN kerk Heerhugowaard.

 

Zondag 12 februari stonden de kerkdiensten in de PKN Ontmoetingskerk te Heerhugowaard mede in het teken van de Arabische Lente. Dit onderwerp was aangedragen door de werkgroep van Amnesty in Heerhugowaard, zoals elk jaar bij de Themaviering.
Totaal werden na afloop 108 handtekeningen geteld op de petitielijsten.

 

 

klik hier om de foto te bekijken

 

klik hier om de foto te bekijken

klik hier om de foto te bekijken

klik hier om de foto te bekijken


terug naar top pagina