Groep 513

 

 

 

Geachte Secretaris van Justitie Guevarra,

 

Ik schrijf u als iemand die zich ook in eigen land bezorgd is over het respect voor de mensenrechten. Staat u mij toe mijn grote bezorgdheid te uiten over

 

SENATOR LEILA DE LIMA

 

Ik ben verbijsterd over de voortdurende detentie van Senator Leila de Lima, die op 24 februari 2017 gearresteerd werd. Ik ben zeer bezorgd dat de drug gerelateerde beschuldigingen tegen haar gebaseerd zijn op haar luide kritiek op President Dutere’s oorlog tegen drugs.

 

Daarom roep ik u op om alle aanklachten tegen Senator Leila de Lima te laten vallen en haar onvoorwaardelijk en onmiddellijk vrij te laten. Zolang zij nog niet vrij is, moet zij in humane omstandigheden gedetineerd worden. Zij moet bezoek kunnen ontvangen en in staat gesteld worden eigen invulling te geven aan uitvoering van haar wettelijke mandaat, in het bijzonder haar positie als Voorzitter van het Comité Sociale Justitie.

 

Tot slot dring ik er bij u op aan direct een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek te starten naar alle drugs gerelateerde moorden, speciaal waar wetshandhavers bij betrokken zijn, en te verzekeren dat politieke oppositie, onafhankelijke media en mensenrechtenverdedigers in staat gesteld worden om hun werk uit te voeren, zonder angst en de dreiging van represailles.

 

U dankend voor uw aandacht en inzet voor deze dringende zaak, teken ik in afwachting van uw reactie,

 

Hoogachtend,

 

uw handtekening
naam en adres