Groep 513

 

 

 

Excellentie,

 

Ik schrijf u als iemand die zich ook in eigen land bezorgd is over het respect voor de mensenrechten.
Staat u mij toe om Uw aandacht te vragen voor de situatie van

 

PRAGEETH EKNALIGODA
en
SANDYA EKNALIGODA

 

Ik ben ernstig bezorgd over de Sri Lankaanse journalist en politiek analyst PRAGEETH EKNALIGODA die op 24 januari 2010 verdween. Zijn vrouw, SANDYA EKNALIGODA, voert sindsdien actie om duidelijkheid van de overhead te krijgen over de situatie van haar man, inclusief een bevel tot verschijnen tijdens een rechtzaak. Zij werd in januari 2016 buiten de rechtbank bedreigd. De dader van deze bedreigingen werd veroordeeld wegens minachting van de rechtbank in mei van dit jaar. Na deze veroordeling werd SANDYA EKNALIGODA slachtoffer van pesterijen en doodsbedreigingen via sociale media.

 

Ik roep u op om een onderzoek te starten naar de verdwijning van PRAGEETH EKNALIGODA, de resultaten daarvan openbaar te maken en hen die daarvoor verantwoordelijk zijn, aan te houden. Ik dring er ook bij u op aan de bedreigingen tegen SANDYA EKNALIGODA te onderzoeken en afdoende maatregelen te nemen om haar te beschermen.

 

Tot slot roep ik u op om de rechteloosheid, die ten grondslag ligt aan de intimidatie en het geweld tegen onafhankelijke journalisten in Sri Lanka, een halt toe te roepen.

 

U dankend voor uw aandacht en inzet voor deze dringende zaak, teken ik in afwachting van uw reactie,

 

Hoogachtend,

 

uw handtekening
naam en adres