Groep 513

 

 

 

Geachte Hoofd Aanklager,

 

Ik schrijf u als iemand die zich ook in eigen land bezorgd is over het respect voor de mensenrechten.
Staat u mij toe om Uw aandacht te vragen voor de situatie van

 

GERMAIN RUKUKI

 

Ik wil uiting geven aan mijn grote bezorgdheid over de mensenrechten verdediger en gewetensgevangene Germain Rukuki die een jaar geleden is gearresteerd en nu veroordeeld is tot 32 jaar gevangenisstraf. In juni werd hij in het ziekenhuis geopereerd aan verwondingen die hij in de gevangenis heeft opgelopen. Hij is nadien teruggebracht naar de gevangenis, ondanks dat hij nog steeds medische zorg nodig heeft.

 

Ik doe een dringend beroep op u om Germain Rukuki ’s veoordeling te vernietigen en hem onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.
Tevens dring ik er bij u op aan te verzekeren dat Germain Rukuki voldoende medische zorg ontvangt die hij nodig heeft vanwege zijn gezondheidstoestand.

 

Als laatste, roep ik u op een einde te maken aan de intimidatie en bedreigingen van verdedigers van de mensenrechten.

 

U dankend voor uw aandacht en inzet voor deze dringende zaak, teken ik in afwachting van uw reactie,

 

Hoogachtend,

 

uw handtekening
naam en adres