Groep 513

 

 

 

Excellentie,

 

Ik schrijf u als iemand die zich ook in eigen land bezorgd is over het respect voor de mensenrechten. Staat u mij toe om mijn grote bezorgdheid te uiten over de zaak van

terugkerende arbeidsmigranten

 

Ik ben bezorgd over de voortdurende arrestaties van terugkerende arbeidsmigranten in Bangladesh. De willekeurige detentie van 32 teruggekeerde arbeidsmigranten uit Syrië op 28 september 2020 is slechts een deel van de gevangenschap van tenminste 370 migranten sinds juli dit jaar.

 

In elk geval, beschuldigde de politie hen van “het aantasten van de eer van het land” door deel te nemen aan criminele activiteiten in het buitenland. De politierechter in Dhaka heeft een verzoek van de politie toegestaan om de arbeiders in hechtenis te nemen totdat de politie hun misdrijf kan vaststellen, zelfs zonder enige specifieke verdenking of bewijs tegen hen.

 

De arrestatie en gevangenschap van deze arbeiders terwijl enig bewijs ontbreekt van enige criminele activiteit op grondgebied van Bangladesh is in strijd met internationale mensenrechten verdragen, inclusief Artikel 9 van het Internationaal Verdrag voor Burger en Politieke Rechten, dat willekeurige arrestatie en hechtenis verbied en ieders recht op vrijheid garandeert, waaraan Bangladesh zich heeft verplicht.

 

Ik dring er bij uw regering op aan om, of onmiddellijke berechting van elk van deze arbeiders met een eerlijke aanklacht volgens het strafrecht van Bangladesh of vrijlating van hen hetgeen in lijn is met de verplichtingen van uw regering ten aanzien van internationale mensenrechten verdragen.

 

Ik dank U voor Uw aandacht in deze belangrijke zaak en kijk uit naar uw reactie.

 

Hoogachtend,

 

uw handtekening
naam en adres

laatst bijgewerkt 01-12-2020

Missie

Documenten

Contact

CBF-goedgekeurd